Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Az "Egy Európai Tehetségsegítő Hálózat Felé” című konferencia áttekintése - Budapest, 2014. május 8-10.

2014. június 30.

Joan Freeman összefoglalója.

A Budapest Music Centerben az európai tehetségsegítő rendszer fejlesztése céljából eltöltött két egész nap izgalmas szellemi kalandot hozott, valamint mélyreható eszmecserét a finom magyar kávé, sütemények kíséretében, kellemes társaságban. A színvonalas zene átszőtte az egész eseményt, legyen az klasszikus vagy jazz. Éppen csak egy kis ízelítőt szeretnék adni az átélt ünnep ízéből.
 

A TEHETSÉGSEGÍTŐ HÁLÓZAT ELŐNYEI

Egy dologban világos és jól látható egyetértés született – a hálózatosodás kulcsa az interaktivitás. Ennek egyik nagy előnye a tehetségek fejlesztésének lehetősége. Az együttműködésnek nagyon magas színvonalúnak kell lennie, hogy a tehetséges fiatal számára valódi ugródeszkát jelentsen az információk kreatív felhasználásához. Segít átlépni a tehetség saját tapasztalatainak korlátait, és megtöri az elszigeteltséget.

 

Bizonyára igaz, hogy az elektronikus hálózatok jó forrásai az információnak és meglehetősen interaktívak, de távolságtartóak. Mégis mennyivel erősebb az az élmény, amikor a tehetséges fiatalok biztonságos és elfogadó környezetben megoszthatják egymással, ami érdekli őket. A brainstorming arra inspirálhatja a fiatalokat, hogy merészebben gondolkodjanak, és egyben fokozhatja önbizalmukat. A történelem folyamán a tehetséges emberek sokszor gyűltek össze, hogy saját kreativitásukat a többiekével olyan légkörben ötvözzék, amely kihívást jelent számukra, hogy átlépjék megszokott határaikat.

Érzelmi téren a hálózatosodás a tehetségeknek olyanokkal teremt kapcsolatot, akik hasonló érzésekkel és problémákkal kerülnek szembe, mint például az elszigeteltség érzése a munkában és a társasági életükben. A segítség egy másik hasonló fiataltól vagy esetleg mentortól, vagy tanácsadótól érkezhet. Ez különösen értékes lehet a hátrányos helyzetűek és a tehetséges gyermekek családja számára.  
A tehetségfejlesztésben dolgozó tanároknak és szervezőknek a hálózatos működés lehetőséget teremt a tapasztalatok megosztására és a felesleges munka elkerülésére. Olyan energiapocsékolás a kerék újrafeltalálása!
Bizonyos értelemben, minden hálózat kultúrák közötti, mert még egy országon belül is különböző nézetű emberek között épít rugalmas hidakat. Ez a rugalmasság teremti meg a kreativitás lehetőségét, lehetővé téve a különféle nézőpontok találkozását.
 

NÉZZÜK A NAGY KÉPET

A hálózatok nem légüres térben működnek, hanem hatalmas és rendkívül bonyolult rendszerekben, mint az oktatás és a politika, amelyekről hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy értjük őket. A kisebb hálózatok azok, amelyekben az emberek szorosabban működnek együtt, és amelyek befolyásolják a sokkal nagyobb és összetettebb rendszereket.

Bármely, a tehetségtámogatást célul kitűző hálózatnak beépített, az elme megnyílását elősegítő kreatív atmoszférával kell rendelkeznie. A valóban szabad és kreatív gondolkodást túl gyakran ölik meg az emberek torzító feltételezései, mentális modelljeik arról, hogy hogy működik a világ, amit csak saját kulturális szemüvegükön keresztül vagy személyes benyomásaik alapján tudnak szemlélni. 

Az individuális nézőpontok korlátozó hatásainak leküzdésében segíthet, ha felülemelkedünk az éppen aktuális zavaró tényezőkön, mint például a személyes kapcsolatok és a tárgybeli korlátok. Ez azt is jelenti, hogy megértjük a rendszerek érintett részei közötti viszonyokat, és azt is, hogy milyen hatással vannak egymásra. Segít, ha az egyes eseményeket a nagyobb egész részének tekintjük, mivel folyamatos kölcsönhatásban állnak egymással.

Más szavakkal – nem kell aggódni apróságok miatt. Ne foglalkozzunk túl sokat olyan kis dolgokkal, amiknek nem lehet túl nagy hatásuk a nagyobb egészre! Nyugalom, és koncentráljunk és nagy képre! Közben persze valaki nézze meg azt is, hogy az iskola nagyterme szabad-e csütörtök este!

A tehetségtámogatás szolgálatában az lehet a célunk, hogy a lehető legjobban éljünk az élethosszig tartó tanulás kínálta lehetőségekkel, kutatva felbukkanó szerkezeteket a végtelenül összetett rendszerben. A konferencián megtanultuk, hogy lehet a hálózatokat megérteni és szavakkal, modellekkel és diagramokkal leírni, és ez megmutatta az utat a fejlődéshez a nagy ernyőrendszereken belül.


A TEHETSÉGSEGÍTŐ HÁLÓZAT LÉTREJÖTTÉNEK ELŐSEGÍTÉSE

Ezt a konferenciát 27 országból érkező 250 meghívott résztvevő számára rendezték, ezzel máris egy működő hálózatot alakítva ki azokból az emberekből, aki számára fontos a tehetségfejlesztés. A konferencia mindkét napján voltak kihívást jelentő fontos megbeszélendő és elgondolkodtató témák.

Az első napon izgalmas előadásokat hallhattunk a hálózatok felépítéséről és működéséről. Csomópontok, összeköttetések, érintők, vektorok – nem az iskolai geometria, hanem a való élet. A második nap olyan témák keltették fel a résztvevők érdeklődését, mint a tehetségtámogatás közgazdaságtana, a tehetségek országok közötti mobilitása, a világkereskedelem hatásai és a legjobb munkaerőért folytatott globális harc. Ezek új irányt mutattak a terület számára. 

A pszichológia az attitűdök változtatását bátorítva segítheti a tehetség fejlődését. Például úgy, hogy ismétlésekkel, rímekkel és könnyű olvashatósággal befogadhatóvá teszi az üzenetet. A reklámszakemberek régóta tudják, hogy ha a legtöbb ember elhisz valamit, ami ismerősnek tűnik, mások csatlakoznak hozzájuk. Az emberek inkább követnek másokat, mint saját magukat, vagy inkább olyan másokat, akiket csodálnak. Talán kéne találnunk egy-két celebet.

A kormány és a törvényhozás a legvégső pszichológiai akció. Nemcsak a szakmabelieket kell meggyőzni a hálózatépítés fontosságáról, hanem ami legalább ilyen fontos – a politikusokat. Láttuk már, hogy amikor az oktatási rendszert törvénnyel kötelezik a tehetségfejlesztés támogatására, sokkal valószínűbb, hogy eredményt is tudnak felmutatni ezen a téren.

Számomra a hatékony cselekvés legjobb példája Polgár Judit sakknagymester volt, aki meg tudta győzni a magyar szakminisztériumot, hogy sakkot tegye a nemzeti tanterv részévé.

A törvényhozás mindazonáltal csak akkor lehet hatásos, ha van valamennyi egyetértés a tennivalók terén. A hivatalok dolga a nyomon követés és a kiértékelés is. Ennek látható jelei vannak az ökológia területén, például az ingyenes műanyagzacskók és a nyilvános dohányzás tilalma. 

A TEHETSÉG EURÓPÁBAN

A budapesti konferencia a hálózatépítés számos aspektusával foglalkozott a kulturális hatásoktól az emberi erőforrások határokon átívelő mozgásáig, a tehetségért folytatott globális versenyig és a hálózatok matematikájáig.

Az európai kontinensen (beleértve néhány szigetet is!) szerencsések vagyunk, hogy képesek vagyunk meríteni egymással átfedő kulturális bázisunkból és kész vagyunk rá, hogy a célnak megfelelő hálózatot építsünk. Az illetékes európai testületekben már évek óta elismerik a tehetségfejlesztés fontosságát – leginkább az interkulturális csereprogramokon keresztül. Valamint a mostani találkozó is az Európai Unió támogatásával valósult meg. Az idő megérett arra, hogy támogassák egy, a tehetségsegítést támogató hivatal felállítását.

A konferencia mindenki számára intenzív tanulási folyamat volt, miközben számos nyitott kérdés maradt, például a genetikai meghatározottság, a vallás, a hit, a politika, valamint a kiválóság eloszlása és növekedése. Majd legközelebb...

Itt szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik ezt a csodás találkozót lehetővé tették. Elsősorban Csermely Péternek. Az ő kezdeményezésére és vezetésével sikerült megszerezni az Európai Unió támogatását. Fuszek Csillának lelkesedéséért és kemény munkájáért. Grosschmid Péter volt, aki tudta, hogy kell ezt csinálni, és megtervezte a részleteket. Szilágyi Zsuzsanna eligazodott és eligazított a finom adminisztratív részletekben. A szervező bizottság szintén időt áldozott a munkára és határozott támogatást biztosított.

Számomra mi, a résztvevők vagyunk a legjobb példa – szükség van a tehetségtámogatás terén a hálózatok jobb megértésére és fejlesztésére. Mi magunk élő hálózat vagyunk, amely kapcsolatokat teremt, tapasztalatokat és ötleteket oszt meg, eszmét cserél és átülteti a gyakorlatba ezeket. Azt is megmutatjuk, hogy ez a tevékenység mennyire élvezetes.

 

Kisfilm a konferenciáról: