Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Első Lions Tehetségnap

2013. december 10.

Az Első Nyíregyházi Lions Club és a TÉT Regionális Tehetségsegítő Tanács szervezésében egészséges és sérült gyerekek vettek részt a 2013. november 29-én megrendezett Első Lions Tehetségnapon.

A rendezvénynek a Vikár Sándor Zeneiskola, Tehetségpont adott otthont. A szervezés szakmai részét a klub egyik alapító tagja, Demarcsek Zsuzsa, a Vásárhelyi Tehetségpont vezetője és dr. Venter Györgyné, a Bárczy Gusztáv Általános Iskola Tehetségpont pedagógusa végezte. A tehetségnapon nemcsak a tehetségek bemutatása és produkciók filmes rögzítése volt a cél, hanem a közös művészeti cselekvés élményének megélése, egymás megismerése, elfogadása, tisztelete, az érték felismerése a másik emberben. 
 
A Tiszavasvári Általános Iskola tanulói festettek, rajzoltak, a munkába bárki bekapcsolódhatott, így az elkészült alkotások kollektív tevékenység eredményeként alakultak, készültek el. Rozman Béla művész tanár, a Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola tagintézmény vezetője irányításával fiatal mentorok segítették mindazokat, akiknek nem adatott meg a színek és formák megismerése, mégis segítséggel tapasztalhatták az alkotás örömét. A színpadon közös zenélés, éneklés következett. Két dalt adtak elő, a Ridens Szakiskola és Speciális Szakképző Iskola jelölőseivel együtt. A Lions Himnuszt, „Tolcsvay László: Békét és reménységet” és Josh Groban magyarra fordított dalát, a „Mit ér egy hang?” címűt. A fellépőket a Kodály Zoltán Általános Iskola Napsugár kórusa Kovácsné Hudák Mária, Szőke Rita vezetésével és a Vikár Sándor Zeneiskola tanulói erősítették. A jelölőket Bory Beáta készítette fel.
 
A kórus kíséretében közreműködött Nagy Zoltán, tanár, valamint az X-faktorból ismert Nagy Richárd, aki a Vikár Sándor Zeneiskola növendéke. A Korányi Frigyes Gimnázium drámatagozatos növendékeinek bemutatójában színpadi jelenet és versek is szerepeltek, valamint egy új tehetségterületen felfedezett fiatal bűvész tehetség mutatott be bámulatos kártyatrükköket. Az Arany János Gimnázium színjáték tanszakos tanulóinak versmondása okozott felejthetetlen pillanatokat. Mindezek után a néptáncosoké volt a porond. A fellépők viseletét Sipos Eszter, a Nyírség Táncegyüttes tagja, néprajz szakos egyetemi hallgató mutatta be. A szépen beöltözött, gyönyörű lányok, akik a Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola növendékei, a szóló táncbemutatót követően a fiatal oroszlánokkal, a Leókkal kiegészülve, közös néptáncra, táncházba invitálták a jelenlévőket. Girhiny Sára csodálatos kalotaszegi dalcsokra pedig bezengte az egész termet. 
Az Első Lions Tehetségnap megrendezésének a városban tanuló tehetséges fiatalok bemutatása volt a célja, akik a normál, vagy sajátos nevelési igényű oktatásban tanuló diákok. Erősíteni bennük azt az érzést, hogy bár mindannyian mások vagyunk, a zene, a tánc, a kultúra közelebb hozhatja őket egymáshoz.