Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

GAZDAGÍTÓ PROGRAMPÁROK II. felhívás – Újabb programpárok támogatása

2014. február 17.

396 gazdagító programpár valósulhat meg a Tehetséghidak Program támogatásával.

A Tehetséghidak Program keretén belül meghirdetett Gazdagító Programpárok I. felhívására beérkezett pályázatokból 2013 áprilisa és decembere között 153 programpár valósult meg, melyek a tanév szorgalmi időszakában zajló tanórán kívüli foglalkozásokat (pl. műhelyfoglalkozások, szakkörök, önképzőkörök, kiscsoportos mentorálás) a szünidőben szervezett intenzív programokkal kötötték össze. A programok párokat alkotva, tartalmilag egymásra épülve nyújtanak lehetőséget a tehetséges gyerekek érdeklődésének vizsgálatára, felkeltésére, tehetségük fejlesztésére.

A Gazdagító programpárok 2013. október 21-én meghirdetett és november 20-án lezárt II. körös felhívására 441 pályázat érkezett. A Tehetségpontokon és Tehetségtanácsokon kívül három új célcsoport: óvodák, tanodák, valamint szakiskolák és kollégiumok számára is nyitott volt a lehetőség. A kiírásra 81 óvoda, 8 tanoda, 35 kollégium/szakiskola, 304 Tehetségpont, valamint 13 Tehetségtanács nyújtott be pályázatot.

A pályázatok formai átnézést, valamint szakmai értékelést követően kerültek a Bíráló Bizottság elé. Mindezek, valamint a rendelkezésre álló támogatási keretösszeg alapján a Bizottság az összes javasolt és tartalék minősítésű pályázatot befogadásra alkalmasnak találta, vagyis összesen 397 db pályázat támogatásáról döntött, melynek tervezett értéke megközelítőleg 192 millió forint.
A döntés alapján a pályázók kiértesítése 2013. december 15-ig megtörtént, a programok megvalósítása elindult.