Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

A Tehetséghidak Program keretében diákok önszerveződését támogató programok megvalósítására kiírt Kortárscsoport pilot pályázat eredménye

2014. december 16.

A Kortárscsoport pilot pályázat célja diákok önszerveződését elősegítő programok szervezése, önérdek-érvényesítéshez szükséges készségek fejlesztésére, diák-önkormányzati szerveződések támogatására, vitakultúra fejlesztésére irányuló tevékenységek támogatása.

A felhívásra 2014. december 2-ig összesen 44 pályázat érkezett be. A pályázatokat az előzetes értékelést követően Bíráló Bizottság vizsgálta meg, figyelembe véve a pályázati felhívás céljait, illetve a rendelkezésre álló keretösszegeket. A Bíráló Bizottság döntése értelmében a felhívásban szereplő, tervezett 20 szakkör helyett 23 támogatott pályamű benyújtójával kezdődhet meg az együttműködési megállapodás kidolgozása a Tehetséghidak Programra vonatkozó előírások figyelembevételével.

OPER pályázat azonosítója Tehetségpont azonosítója Tehetségpont neve A program neve A program alapvető célja
7286 TP 101 001 031 Bolyai Műhely Alapítvány – Bolyai Önképző Műhely Nyomolvasás Keretet adni különböző középiskolákból érkező diákoknak az önszerveződésre
7986 TP 120 000 238 ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium és Kollégium ART iskolaközi együttműködési programsorozat A három ELTE fenntartású gimnázium közötti diákkapcsolatok ápolása, jó gyakorlatok megosztása és tapasztalatok megbeszélése a diákönkormányzatok között, a diákok retorikai, logikai és kognitív készségeinek fejlesztése.
7082 TP 190 000 350 Földes Ferenc Gimnázium Földes diák A diákjogok ismerete, kommunikáció és vitakultúra, önérdekérvényesítő képesség fejlesztése, az elsajátított ismeretek, kialakított készségek alkalmazása
8173 TP 130 003 706 INTRO Tehetséggondozó és Múzeumpedagógiai Program Szerepek az élet színpadán Az önérvenyítés, a helyes énkép kialakítása, a saját érdekekért való kiállás képességének elsajátítása, az érveléstechnika és vitakultúra fejlesztése, a viselkedéskultúra fejlesztése
5926 TP 111 001 278 Kállósemjéni Diákokért és Ifjakért Egyesület Ismeretlen ismerősök Diákok megtartása településünkön
6524 TP 161 001 187 Kutató Diákokért Alapítvány KutViták Középiskolás diákok vitakultúrájának fejlesztése
7226 TP 170 000 266 Mathias Corvinus Collegium KáPéntek - Középiskolásoktól középiskolásoknak Célunk, hogy a diákoktól érkezett programjavaslatok alapján olyan közösségépítő, iskolán kívüli tevékenységek valósuljanak meg, melyek játékos tanulási lehetőséget kínálnak az MCC-s tehetségek számára, és egyben hozzájárulnak a készségeik fejlődéséhez.
7481 TP 180 000 270 Messzehangzó Tehetségek Alapítvány "Tükör" Önismereti csoportfoglalkozások serdülőkorú, hátrányos helyzetű, tehetséges fiataloknak A serdülőkorú, hátrányos helyzetű tehetséges fiatalok számára olyan felület biztosítása, ahol sorsközösséget alkotva, biztonságos teret kapnak önismeretük mélyítésére, asszertívitásuk, kommunikációs és társas készségeik fejlesztésére.
8423 TP 120 003 978 Nagyatádi Tehetségpont "Mert a zene az kell" Ének, tánc és hangszer tanítás diákoknak.
6470 TP 151 001 276 Nap Kör Alapítvány Igazlátó Gyűlés Vigántpetenden közösségépítés és demokratikus nevelés, kommunikációfejlesztés
6920 TP 120 002 230 Neumann János Középiskola és Kollégium Cross Road Célunk egy olyan közös érdeklődésű csoport számára vitaklubot, tematikus foglalkozássorozatot indítani, mely aktuális társadalmi, szociológiai kérdésekkel, problémákkal foglalkozik, ahol az új információkon túl, fejlődhet vita- és kommunikációs képességük
8417 TP 110 004 206 Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola "Fogjunk össze gyerekek..."- közösségépítés a diákönkormányzatban A diákönkormányzat tagjaiból jól működő együtt dolgozni tudó közösség fejlesztése
7419 TP 150 000 480 Polgár Alapítvány az Esélyekért Roma Ifjúsági Segítő Egyesület megalakítása Megalakítani egy roma tehetségsegítő ifjúsági szervezetet.
8005 TP 191 001 328 Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium, Budakeszi Az a világunk,amelyet megteremtünk magunknak Közösségi felelősségvállalás fejlesztése az iskolában és iskolán kívül
8189 TP 120 001 954 Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium Iskolai, városi közösségépítő programok és Kárpát-medencei diákcsoportok találkozója Salgótarjánban Iskolai, városi és a Kárpát-medencében működő, Bolyai nevet viselő 9 iskola diákjainak találkozója, összekovácsolása, közösségépítése.
7074 TP 170 003 962 Szentágothai János Szakkollégium Tehetségpont A Tenkes Kapitánye reloaded A siklósi gimnázium önszerveződött csoportjának egyetemista mentorálása
8341 TP 100 000 902 Szín-Vonal a Művészetoktatásban, Tehetséggondozásban Tehetségpont Közösségépítés drámapedagógiai eszközökkel Az egymástól nagy távolságra lévő, több telephelyről szerveződő diákönkormányzat közösségépítő tevékenységének támogatása.
7023 TP 100 000 496 Szvetnik Joachim Általános Iskola " Együtt nincs akadály" Célunk, hogy fejlesszük a diákok társas és együttműködési készségeit.
7925 TP 121 001 642 Tehetségeket Segítő Egyesület "Jó palócok" A " Palóc tehetséges középiskolások klubja" számára és Salgótarján és térségének Diák Önkormányzati vezetői találkozójának létrehozása.
6512 TP 150 003 878 Útirány Egyesület a Munkaerőpiaci Esélyegyenlőségért Közösségfejlesztés, önkéntesség képzés A résztvevő diákok a megértés szintjén ismereteket szerezzenek: Az önszerveződés a helyi cselekvés lehetőségeiről. A bevont diákok képesek legyenek kapcsolatokat teremteni a fiatalokkal, tudja alkalmazni a legfontosabb közösségfejlesztő módszereket.
8501 TP 180 003 778 Völgy-Vidék Tehetségpont "Impro"-kommunikáció - viták a művészetek körül Művészeti alkotások körüli vitakészség kialakítása, a művészetekben fellelhető improvizációs jelenségek kommunikációs tartalmának azonosítása. A jazz, népzene, néptánc, képzőművészet terén alkotó fiatalok figyelemfelkeltése egymás iránt
7007 TP 161 001 398 Vörösmarty Mihály Gimnázium Láss csodát! Kortárscsoport létrehozása valamint a vizuális és befogadói kultúra fejlesztése
6443 TP 111 001 476 Zrínyi Miklós Gimnázium A jogerő legyen veled! Jogi, diákjogi ismeretek átadása a DÖK képviselőinek, az érdekképviseleti feladatok még hatékonyabb ellátásához.