Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Új utak és esélyek

2015. február 12.

Tehetséghidak projektek a hátrányos helyzetű gyermekek tehetséggondozásáért.

A Tehetséghidak Program keretében számos programon és mini pilot-projekten keresztül közel 3000 hátrányos helyzetű, valamint speciális nevelési igényű gyermek tehetségfejlesztése valósult meg a 2014-es évben. A program célkitűzése volt, hogy a mélyszegénységben élő gyermekek is részesüljenek tehetséggondozásban és rejtett képességeikre és készségeikre fény derülhessen.

A projekt keretében három programelem valósult meg: az „Az Én Gyermekem is Tehetséges” programsorozat, a tanodákban zajló tehetségfejlesztés és számos intenzív, szünidei tehetségfejlesztő tábor.

Az Én Gyermekem is Tehetséges
Ennek a programsorozatnak a keretében módszertani tehetségfejlesztő műhelymunkák és mini pilot projektek valósultak meg. A workshopok 87, hátrányos helyzetű gyermekekkel foglalkozó tehetséggondozó szervezet bevonásával, 223 résztvevővel zajlottak.
Az egyik műhelymunkán a 4-8 éves gyermekek tehetségének azonosítására alkalmas játékos mérőeszköz-csomag, a Kíváncsi Láda mutatkozott be. A játékos felmérő a hagyományos tesztektől eltérően nem azt méri, hogy a kicsi miben teljesít gyengén, hanem az erősségekre fókuszál.

A támogatásban részesült mini pilot projektek 2014. január elseje és 2014. április 30-a között valósultak meg azzal a célkitűzéssel, hogy minél szélesebb körben, hatékonyan érjenek el hátrányos helyzetű gyerekeket. Emellett a négy hónapos megvalósítási időszakban a 13 nyertes projekt úgy valósította meg tehetségfejlesztő terveit, hogy azok fenntarthatóságára kiemelten törekedett.

Egy nyertes projekt a budapesti Közgazdasági Politechnikumban valósult meg SZÍN-TÉR címmel.  A diákok a tehetséggondozó program során a színek világán keresztül a különböző tudományok közötti kapcsolatokra, a mindennapi életre és a művészetekre kaptak rálátást a kutatás alapú tanulás módszertanának segítségével.

Szintén a mini pilot program keretében valósult meg Nyíregyházán, a Volt Állami Gondozottak Országos Egyesületének szervezésében az Ügyes kéz – Fürge ész című projekt. A stratégiai gondolkodást fejlesztő játékok a kreatív- manuális-, valamint a kognitív készség fejlesztését célozták.

A 13 nyertes mini pilot projekt megvalósításával innovatív, kreatív tehetségfejlesztő módszertanok születtek, melyek könnyen adaptálhatóak és hosszú távon fenntartható módon működtethetőek.  A Tehetséghidak Program kiemelt célja volt, hogy az intézményes oktatási rendszeren kívül eső tehetséggondozó civil szervezetekkel és tanodákkal is szoros együttműködést alakítson ki, hiszen gyakran ezek a szervezetek érik el a leghatékonyabb módon a hátrányos helyzetű gyermekeket.

Tanoda-program
Itt a tanulók egyéni adottságai és szükségletei alapján határozták meg, hogy melyek azok a területek, ahol fejlesztésre, segítségre van szükség. A program kiemelt célja volt, hogy a hátrányos helyzetű gyermekek körében speciális pedagógiai eszközrendszerrel hozzájáruljon a társadalmi leszakadás megakadályozásához és az integrációhoz. A cél elérése érdekében 2014 tavaszán 17 tanoda bevonásával hat napos, tematikus műhelymunkák valósultak meg.

Táborok
2013. június 24-e és augusztus 28-a között a nyolc tehetségterületet lefedő, összesen 20 intenzív szünidei tehetségfejlesztő tábor valósult meg, melyekben összesen közel 700 hátrányos helyzetű gyermek vett részt. Beleznay Éva, Budapest volt főépítésze 45 fiatal számára tartott az épített környezetről szóló nyári tábort, 10-14 éves korú gyermekek részére. A program fő célja a fiatalok önbizalmának és önálló gondolkodásának fejlesztése, a környezettudatos gondolkodás kialakítása, valamint egyéni és csoportos projektfeladatokban önálló alkotások létrehozása volt. A Tehetséghidak képzőművészeti táborában 150 hátrányos helyzetű fiatal vehetett részt asztalosmester irányítása mellett fafaragásban és cajon dob készítésében, de varró- és bábkészítő műhely, illetve sportfoglalkozás is része volt a szünidei tehetségfejlesztő programnak. A Tehetséghidak Program hátrányos helyzetű és speciális nevelési igényű fiatalok számára tartott táborainak, műhelymunkáinak és mini pilot projektjeinek köszönhetően közel 3000 diákot sikerült bevonni a tehetséggondozó programokba.