Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Diákmentor segédanyag

Diákmentorok bevonása szakkörök és gazdagító programpárok munkájába

(Segédanyag diákmentorok bevonásával megvalósuló szakkörök és gazdagító programpárok vezetőinek)

A kortárs, közel kortárs (diák-) mentorálás nem egészen ismeretlen, de még korántsem széles körben elterjedt gyakorlat a magyar iskolarendszerben. Az ilyen mentorálás két fiatal közötti személyes kapcsolatra épül, szabályozott és lényegesen kiegyensúlyozottabb, mint egy barátság. Célja a mentorált fejlődésének segítése. Elsődleges színtere az iskola, és szereplői is közel vannak az iskolához (maguk is tanulnak még, az oktatásban dolgoznak, vagy nemrég léptek ki az oktatásból).

Mentorálás, tutorálás
A mentorálásnál gyakoribb, vele rokon, bevett együttműködési forma a tutorálás. A tutorálás elméleti, tanulmányi ismeretek és készségek gyarapítását jelenti, eredményközpontú tevékenység, időnként éppen a felzárkóztatás a célja. A mentorálás a személyiség fejlődését szélesebb körben segítő folyamat. A tehetséggondozó mentorálás során a tehetséges fiatal nemcsak (sokszor nem is elsősorban) a mentortól tanul, hanem a mentor vezetésével (a kortárs mentorálás során sokszor a mentorral együtt) lép tovább újabb teljesítményszintek irányába.

Diákmentorok felkutatása, bevonása
A mentorálás során fontos tényező a mentorok részéről az önkéntesség, az ilyen irányú motiváció megléte. (Legalább annyira, mint a mentoráltak esetében.) Mivel azonban a mentorrá válás szervezett módja, formái még nem alakultak ki, az iskolában elsősorban tanári feladat a lehetséges mentorok keresése, megkeresése, felkérése. Jelen helyzetben nélkülözhetetlen a tanári szerepvállalás ezen a téren már csak azért is, mert a potenciális mentorok sok esetben nem is gondolnak arra maguktól, hogy ilyen szerepvállalásra lehetőség nyílna előttük.
A mentor a mentorálás során tekintéllyel bíró, hiteles személy, aki az egyenrangú viszonyban képes teljesítményét, személyes példáját a mentorált fejlődésének szolgálatába állítani. A diákmentor maga mögött tudhatja a tanárt mint referenciaszemélyt, és nyilvánvalóan élvezi bizalmát.

Követelmények, elvárások a mentorokkal szemben
A Tehetséghidak Programban diákmentor lehet, aki fiatalabb harminc évesnél, a köz- vagy felsőoktatásban tanul vagy pályakezdő (legfeljebb 5 éve dolgozik). A tehetséggondozó versenyeken sikeres diákmentorok bevonásával megvalósuló versenyfelkészítő szakkörök esetében előírás, hogy a diákmentorok az elmúlt 10 év során korábban versenyen sikeres (tehetséggondozó versenyen legalább megyei, budapesti, illetve országos döntőbe jutott) fiatalok legyenek.

A tapasztalatok szerint előnyt jelent, ha a diákmentor
•    a felsőoktatásban tanul, különös tekintettel a gyakorlóiskolai vagy iskolai gyakorlatukat végző tanárjelöltekre,
•    legalább egy, inkább két évvel idősebb a mentoráltnál, 
•    legalább egy iskolafokkal feljebb tanul,
•    az átlagosnál magasabb szociális érzékenység és pozitív, segítő attitűd jellemzi.

A mentori tevékenység formái aTehetséghidak Program keretében végzett  munka során:
A mentorálás során figyelembe kell venni, mennyire terhelhető a mentor, aki többnyire maga is tanuló, nem felnőtt emberként osztja be idejét és energiáját. Ennek megfelelően a diákmentor bekapcsolódása a folyamatba igen sokféle formát ölthet, és különféle intenzitású lehet.

A programban diákmentori tevékenységnek tekintjük, ha egy fiatal a szakkör vagy a gazdagító programpár megvalósítása során (pl.): 
•    több (legalább 2) alkalommal konkrét támogatást nyújt fiatalabb társának, akár a tanév során, akár a gazdagító programpár szünidei intenzív szakaszában mint a tábor résztvevője
•    munkahelyén vagy az egyetemen fogadja a program résztvevőit, bemutatja tevékenységét, a használt eszközöket,
•    pályaorientációs előadást tart a program résztvevőinek, vagy ilyen jellegű beszélgetést folytat a csoport 1-2 tagjával,
•    segítséget nyújt valamilyen versenyhez, versenyekhez kapcsolódó pályamű elkészítésében,
•    segítséget nyújt a versenyek témájával kapcsolatos, a versenyekre való felkészülést megalapozó iskolai feladat (kiselőadás, házi dolgozat, önálló projektfeladat, oktatási projekt) elkészítésében,
•    részt vesz a szakkört / gazdagító programpárt irányító tanár mellett a mentorálás céljainak kitűzésében, folyamatának megszervezésében, mentorok és mentoráltak felkészítésében,
•    részt vállal a szakköri munka / gazdagító programpár eredményének mérésében, a tapasztalatok összegzésében a diákokkal együttműködve,
•    valamilyen nem közvetlen kommunikációs csatornán (e-mail, Skype, közösségi oldalak stb.) keresztül kapcsolódik be a programba, végzi a felsorolt tevékenységeket.

A szakkört / gazdagító programpárt vezető tanár és a mentor együttműködése
A diákmentorálás hatékonyságát megnöveli, ha tanár, mentor és mentorált egyaránt tudatosítja magában, mit vár a többiektől és az egész folyamattól. Fontos, hogy megfogalmazzák közös céljaikat, meghatározzák feladataikat, és megtervezzék az együttműködés lépéseit. A megvalósítás folyamatának leírása a mentorprogram, amely időbeli kereteket, részcélokat, tevékenységeket, lépéseket határoz meg.

Javasoljuk, hogy az ez együttműködés során a programot vezető tanár és a mentorok végezzék el a következőket:
•    a mentorok belépése előtt, közös megbeszélés („mentorképzés”) során tisztázzák, mi jellemzi a csoportot, melyek az elérendő célok,
•    a tanár tudatosítsa a mentorokban a diákmentorálásból származó lehetséges előnyöket,
•    lehetőség szerint kérjen a mentorok számára a csoport tagjaitól rövid bemutatkozó anyagot és ezt ismertesse meg velük,
•    beszélje meg a mentorokkal szerepvállalásuk módját és kereteit,
•    közöljük velük, milyen tanári, illetve egyéb külső segítségre számíthatnak,
•    a mentorálás befejezése után a szakkört vezető tanár a mentorokkal közösen értékelje a folyamatot, beszélje meg a tapasztalatokat,
•    kérjen a mentorok számára visszajelzést a csoport tagjaitól,
•    mutassa be a mentoroknak az esetlegesen a közreműködésükkel segítségükkel elkészült munkákat (projekt, előadás, dolgozat stb.),
•    értesítse a mentorokat a felkészítés, a mentoráltak eredményeiről.

Mentor és mentorált – a kortárs (diák-) mentorálás előnyei
A szervezett, program alapján zajló diákmentorálás számos előnyt kínál mentor és mentorált számára. A szakköri formában megvalósuló tevékenység a közös munkával történő ismeretszerzés, képességfejlesztés mellett pozitív hatással van az iskolához való hozzáállásra, az iskolai kapcsolatok alakulására, de ezen felül további pozitív hatást fejt ki

a mentorált esetében 
•    a kortársak elfogadására, kortárs kapcsolatok építésére,
•    az önmagához való viszonyra, önmaga megismerésére és elfogadására,
•    cselekvésének hatékonyságára, önbizalmára (az énhatékonyságra),
•    az iskolai teljesítményre,
•    a segítő (proszociális) viselkedés és attitűd kialakulására.

a mentorok esetében
•    az önbizalomra,
•    a felelősségvállalás révén az empátiára és erkölcsi gondolkodásra,
•    az személyközi kommunikációra és a konfliktuskezelési képességre.