Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Gazdagító programpárok (7. alprojekt)

A tehetségek azonosításának, segítésének hatékonyságát erősen megnöveli, ha a tehetségsegítő programok nem csak egy-egy tanévet ölelnek fel. A program fő célja, hogy a tanév szorgalmi időszakában zajló tanórán kívüli foglalkozásokat (pl. szakkörök, kiscsoportos mentorálás) a szünidőben szervezendő bentlakásos és nem bentlakásos intenzív programokkal kösse össze. Így a tanítási időszakban és az azon kívül szervezett programok párokat alkotva, tartalmilag egymásra épülve nyújtanak lehetőséget a tehetséges diákok azonosítására, képességeik kibontakoztatására, fejlesztésére. A programok támogatása mellett lehetőséget nyújt érdeklődést, motivációt felkeltő gazdagító programpárok kidolgozására, disszeminációjára, valamint a témával kapcsolatos szakmai képzéseken való részvételre. A  Tehetséghidak Program keretében eddig 156 gazdagító programpár megvalósítása kezdődött meg.

Az alprojektekhez kapcsolódó felhívások az online pályázati rendszerben érhetők el: http://oper.tehetseg.hu/