Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Sikeres tehetségek bevonása a tehetségsegítésbe (10. alprojekt)

A Tehetséghidak Program célja egyebek között a tanulmányi versenyeken sikeres tehetségek felkutatása, életpályájuk alakulásának nyomon követése és a közel-kortárs sikeres tehetségek bevonásával a diákmentori mozgalom megszervezése. Ugyancsak feladatának tekinti a tehetséggondozó tanulmányi versenyekkel kapcsolatos információszolgáltatás fejlesztését, a versenyek és a versenygyőztes fiatal tehetségek adatainak nyilvántartását.

A projekt során célunk 2000 diákmentor bevonása a tehetséggondozó hálózatba, a megfelelő tanári háttérképzés és háttérmunka biztosításával. A diákmentorok közreműködésére a program által támogatott mintegy 70 versenyfelkészítő szakkör, és 500 gazdagító programpár megvalósítása során van lehetőség. A projektelem másik fontos törekvése a tanulmányi versenyek országos adatbázisának és honlapjának kialakítása, egységes országos információszolgáltatás megszervezése és a versenyszervezést támogató informatikai eszközrendszer kidolgozása. A feladat része a versenyek meghirdetői és a potenciális versenyzők közötti információáramlás javítása is. A tanulmányi versenyek adatbázisának kialakítása kapcsán sor kerül a hazai tanulmányi versenyek átfogó elemzésére és egy minőségbiztosítási rendszer alapjainak kidolgozására, ehhez kapcsolódó kiadványok megjelentetésére.

Az alprojekt megvalósítása:

A Tehetséghidak Program keretében két felhívás nyomán összesen 79 versenyfelkészítő szakkör valósul meg. Minden egyes  szakkör munkáját öt diákmentor segíti.

Természettudományos versenyfelkészítő szakkörökdiákmentorok bevonásával (I. kiírás)

  • Tájékoztató a Tehetséghidak Program keretében zajló tehetséggondozó versenyeken sikeres diákmentorok bevonásával működő matematikai és természettudományos versenyfelkészítő szakkörök megvalósítására benyújtott pályaművek értékelésének eredményéről.

Versenyfelkészítő szakkörök diákmentorok bevonásával  (II. kiírás)

Az alprojektekhez kapcsolódó felhívások az online pályázati rendszerben érhetők el: http://oper.tehetseg.hu/

  • Tájékoztató a Tehetséghidak Program keretében zajló tehetséggondozó versenyeken sikeres diákmentorok bevonásával működő matematikai és természettudományos versenyfelkészítő szakkörök megvalósítására benyújtott pályaművek értékelésének eredményéről.

A tehetseg.hu portál részeként kialakítjuk a tanulmányi versenyek honlapját, mely a www.tanulmanyiversenyek.hu címen működik majd.

A portál fejlesztésének szakmai megalapozása érdekében műhelybeszélgetéskre és kérdőíves kutatásra is sor került a versenyek meghirdetői, iskolai versenykoordinátorok és versenyző diákok részvételével. 

A Tehetséghidak Program keretében kutatást végzünk a versenygéssel kapcsolatos attitűdök vizsgálata és a versenygyőztes tehetségek pályakövetése érdekében.

A kutatás vezetője dr. Fülöp Márta, MTA Pszichológiai Kutatóintézet