Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Kiemelt tehetségek segítése (8. alprojekt)

A tehetséges gyermekeknek, fiataloknak nem csak szakmai fejlesztésre van szükségük. Tehetségüket ki kell aknázniuk, együtt kell élniük kivételes adottságaikkal, fejlődniük kell, el kell viselniük a tehetség kibontakozásával járó többletterheket. A program éppen ezért célul tűzi ki a kiemelkedően tehetséges fiatalok teljes körű támogatását, olyan gondozó, fejlesztő rendszer kialakítását, amely a személyiség harmonikus fejlődését szolgálja. Ezen kívül olyan segítő, az egészséges fejlődést szolgáló rendszer kialakítására törekszik, mely nem bélyegzi meg a tehetségeket, és egészségpszichológiai elméleten alapul. Külön figyelmet szentel azoknak a fiataloknak, akiknél a kiemelkedő tehetséghez olyan lelki, magatartási és kommunikációs problémák párosulnak, amelyek önmaguk, környezetük számára problémát jelentenek. A Tehetséghidak Program keretében több száz kimagasló tehetségű fiatalnak nyújtunk személyre szóló mentálhigiénés támogatást.
 
Az alprojektekhez kapcsolódó felhívások az online pályázati rendszerben érhetők el: http://oper.tehetseg.hu/